Stman A.. Tarihesi

1965 ylnda yalnzca yourt üretimi ile sektöre adm atan firmamz ürettii doal ürünlerin dikkat çekmesi üzerine üretim miktarn arttrm ve ürün portföyünü geniletmitir.

1974 ylnda ilk genel amaçl üretim binasnda faaliyetine devam eden firmamz, teknoloji konusunda sektördeki yenilikleri takip etme ve uygulamadaki baars sayesinde,müteri an geniletmitir.

Her geçen gün ilerleyen teknoloji ve tüketiciden gelen youn talepler göz önünde bulundurularak, daha hijyenik ortamlarda ve standart kalitede üretim yapabilmek amac ile 2000 ylnda faaliyete geçen, Avrupa normlarnda modern teknolojiye sahip tesisi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamz üretimin her aamasnda yeni teknoloji ve bilgi teknolojileri kullanarak sürekli bir iyiletirme ve geliim içerisindedir ve ayn zamanda bölgedeki tek aratrma ve gelitirme laboratuarna sahiptir. Tüketiciye sunulan süt ürünlerinin tamam pastörize sütten imal edilmektedir.
Ürünlerin içerisinde hiçbir ekilde katk maddesi bulunmamas ve yüzde yüz doal üretim yapyor olmamz en büyük gururumuzdur.
Sütman A.. bugün markalama yolundaki çalmalarn hzlandrrken bir yandan da istikrarl bir ekilde büyümesini sürdürmektedir.

Tüketiciyi korumak, bilinçlendirmek ve onlara hep daha iyisini sunmak ilkesini esas alarak, satlarmz en üst seviyeye tamak ve pazar paymz arttrmak, tüketicilerimizle bütünleerek hzl bir büyüme salamak hedeflerimiz arasndadr.
Firmamzda tüm dünyann kabul ettii ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile çalmakta ve bu sistem etkin gda güvenliinin salanmas amac ile HACCP (Hazard Analysis of Critical Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar) Gda Güvenlii Yönetimi uygulamalar ile desteklenmektedir.